سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایران
هر بختیارى را بخت برگشتنى است ، و آنچه برگشت پندارى نبوده و نیست . [نهج البلاغه]